Strand West-Terschelling en omgeving

Ontdek 10 stranden rondom West-Terschelling, gesorteerd op afstand. Binnen een half uur rijden kun je zwemmen bij twee zeestranden. De andere acht stranden liggen wat verder weg.

Stranden in de buurt van West-Terschelling Binnen 30 minuten rijden.

Stranden bij West-Terschelling Meer dan een uur rijden.

6. De Swanneblom

Slappeterp Recreatieplas ± 41 KM vanaf West-Terschelling

Zwemvijver de Swanneblom is gelegen nabij de Klaesterdijk te Slappeterp, een Fries dorp tussen Franeker en Leeuwarden in de gemeente Menameradiel. De plas wordt gebruikt om te zwemmen en zonnen door gasten van een nabijgelegen camping en lokale bewoners. De plas is via een wandelroute van twee kanten te bereiken.

Waterkwaliteit Goed
Bekijk alle faciliteiten bij De Swanneblom

8. De Holle Poarte

Makkum Strandje ± 47 KM vanaf West-Terschelling

De Holle Poarte is gelegen aan het IJsselmeer ten westen van Makkum en ten zuiden van de uitmonding van het Makkumerdiep in het IJsselmeer. Ten noorden van het zwemstrand ligt het natuurgebied de Noardwaard, dat deel uit maakt van een gebied dat is aangewezen als beschermd natuurmonument, Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijngebied De Friese IJsselmeerkust. Het is een gevarieerd gebied, dat bestaat uit voormalige zandplaten begroeid met riet, ruigten en struweel en is omgeven door ondiep water.

Waterkwaliteit Uitstekend
Bekijk alle faciliteiten bij De Holle Poarte